Rideklubben Møllen

Bestyrelsen

Gitte Kirkegaard

Formand

gitte@kirkegaard.net

Stævneudvalget

Lykke Freitag

Næstformand

lykkefreytaglange@yahoo.dk

Sponsorudvalget
Elevstævneudvalget

Karina Meldgaard

Kasserer

karina.meldgaard@gmail.com

Sponsorudvalget

Marie Bolding Terjesen

Sekretær

mariebolding@gmail.com

Lise Ribergaard

Medlem af bestyrelsen

lr@orifo.com

Stævneudvalget
Sociale medier

Mette Guldborg

Medlem af bestyrelsen

mettelguldborg@gmail.com

Stævneudvalget
Elevstævneudvalget

Mette Schmidt Holst

Medlem af bestyrelsen

Metteholst2@gmail.com

Cafeteria / rytterstue