Rideklubben Møllen

PRISER

Rideundervisning indbetales på kontonr. 9737 0002640252

Af hensyn til klubbens regnskabsfører, er det vigtigt at girokort indbetales senest den påførte dato og med tydelig angivelse af elevens navn.

Ved gentagne rykkere opkræves et gebyr på 50 kr.

Hvis det ønskes, kan der betales kvartalsvis/halvårligt, så der opnås rabat. Dette aftales nærmere med Lotte på mail mail@team-moellen.dk

Rideundervisning elevhest

1 x hold ugentlig

ryttere under 26 år

kr. 400,- pr. md.

1 x hold ugentlig

ryttere over 26 år

kr. 475,- pr. md.

2 x hold ugentlig

ryttere under 26 år

kr. 675,- pr. md.

2 x hold ugentlig

ryttere over 26 år

kr. 750,- pr. md.

1 x hold enkelt time

kr. 150,-

½ enetime v. Jørgen

kr. 300,-

½ enetime v. øvrige

kr. 275,-

Rideundervisning privatejet hest

1 x hold enkelt time

kr. 70,-

½ enetime v. Jørgen

kr. 300,-

½ enetime v. øvrige

kr. 275,-

Medlemskontingent

Medlemskontingent er halvårligt.

Familie

kr. 800,-

Senior

kr. 425,-

Passiv

kr. 170,-

Børn

kr. 355,-

Ved over 10 enetimer pr. md. gives 20% rabat på enetimerne.

Minimumsundervisningshonorar for opstaldede heste er kr. 350,00 pr. md.

Ridehusgebyr

Gebyr for benyttelse af ridehus og/eller øvrige faciliteter UDEN undervisning kr. 300,- pr. måned

Gebyr for benyttelse af ridehus og/eller øvrige faciliteter MED undervisning kr. 15,00 pr. gang