Rideklubben Møllen

Bestyrelsen

Gitte Kirkegaard

Formand

formand@rideklubben-moellen.dk

Stævneudvalget

Lise Ribergaard

Næstformand

lr@orifo.com

Stævneudvalget
Sociale Medier
Hjemmeside
Info. skærme

Mette Schmidt Holst

Kasserer

kasserer@rideklubben-moellen.dk

Cafeteria-udvalget

Christina Dirks Krigslund

Sekretær

christina_dollerup@hotmail.com

Karina Meldgaard

Medlem af bestyrelsen

karina.meldgaard@gmail.com

Sponsor-udvalget

Pernille Moos Gerlach

Medlem af bestyrelsen

pernillegerlach@hotmail.com

Lene Bach Madsen

Medlem af bestyrelsen

lenelb@gmail.com

Sponsor-udvalget